منشور اخلاقی در قبال مشتریان

منشور اخلاقی در قبال مشتریان

* احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
* اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع‌یابی مشتریان و مصرف‏ کنندگان است.
* سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا، وجهه همت شرکت مهندسین مشاور پارس پگاسوز خاورمیانه است.
* حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط‌ مشی حرفه‌ای ما است.
* انتقاد، حق مشتری و مصرف‏ کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد شرکت، مرام ما است.
*رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادوستد ناروا را شرط کسب‏ وکار اخلاقی می‌دانیم.
* پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص کالا و خدمات، خصلت سازمانی ما است.
* دیدگاه مشتری و مصرف‏ کننده را ارج می‏ نهیم و با تنوع در کالا و ارائه خدمات و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب مشتریان تأکید می‏کنیم.
*مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام شرکت مهندسین مشاور پارس پگاسوز خاورمیانه است.