خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

شرکت مهندسین مشاور پارس پگاسوز خاورمیانه در زمینه طراحی و نظارت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تاسیسات و تهویه مطبوع فعالیت دارد.
این شرکت با اتکا به منابع انسانی متخصص و پر توان، افزایش میزان توانمندی، جذب و حضور مستمر در بازارهای داخلی و خارجی و رضایتمندی مشتریان را سر لوحه تمامی امور خود قرارداده و بر همین اساس نظام مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 9001 : 2008 تدوین نموده و متعهد می‌گردد به موارد ذیل به عنوان اصول سازمان پایبند باشند:
1- افزایش سطح دانش فنی پرسنل سازمان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی اثر بخش.
2- ارزیابی مستمر و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان همچنین استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده ایشان.
3- کنترل کیفیت دقیق محصولات از طریق استفاده از ابزار کالیبره و منابع مناسب و به روز.
4- ایجاد انگیزش و فرهنگ‌سازی کار گروهی در سازمان از طریق سیستم‌های مدیریتی.
5- رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان به عنوان یک اصل کلی.
6- بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت.
مدیریت سازمان ضمن اشعار به رعایت اصول فوق، نماینده‌ای را موظف به کنترل سیستم مدیریت کیفیت در سازمان نموده و ایشان طی گزارشات منظم روند رو به رشد استاندارد را به اطلاع مدیریت خواهند رساند.