تاسیسات

شرکت پارس پگاسوز خاورمیانه، فعال در زمینه طراحی، نصب و راه اندازی تاسیسات مسکونی، تجاری و هتل، بیمارستانی و صنعتی: