پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

استراتژی بلندمدت شرکت مهندسین مشاور پارس پگاسوز خاورمیانه در ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در صنایع مختلف و حفظ و توسعه جایگاه جهانی موجب شد با وجود چالش های فراوان در این عرصه، به تعهدات خود پایبند و نیازهای در حال رشد کارفرمایان و مشتریان خود را برآورده سازد. ما، با توجه به رویکردهای به موقع و مناسب در انجام پروژه ها و تیم مجرب و متخصص در سراسر کشور، همواره موفق بوده ایم پروژه های خود را فارغ از بزرگی یا پیچیدگی با بالاترین کیفیت به اتمام برسانیم. این شرکت متعهد به انجام پروژه های سرآمد با توجه به بودجه و برنامه زمانبندی می باشد که این امر جز با تمرکز ما بر کیفیت، اخذ اعتماد، پایداری، مشتری محوری و تعهد به رعایت استانداردهای ایمنی و حفظ محیط زیست میسر نمی گردد. شرکت مهندسین مشاور پارس پگاسوز خاورمیانه با ارائه خدمات و راه‌کارهای نوین و جامع توانسته است نیازهای مهندسی و مشاوره صنعتی کشور را در زمینه های مختلف از نفت و گاز تا شهرها و خانههای هوشمند، مرتفع نماید. همچنین با ارائه توانمندی‌ها و ویژگیهای منحصر به فرد خود موفق به نفوذ در بازار بین الملل گشته و بیش از پیش فرصت‌های مناسبی را جهت ارائه توانمندی های خود در سایر كشورها پدید آورده است. بر اساس سند چشمانداز، این شرکت همچنان مشتاق است تا فعالیتهای خود را در عرصه بین الملل توسعه داده بطوریکه در بین 100 شرکت برتر مهندس مشاور جهان بر اساس رتبه بندی ENR قرار گیرد.


محسن طالب زادگان
مدیر عامل