انواع سیستم های تهویه مطبوع

انواع سیستم های تهویه مطبوع

سیستمهای تمام هوا       

 سیستمهای تمام آب

 

سیستمهای آب و هوا

 

سیستم های انبساط مستقیم (DX)

سیستم های انبساط مستقیم(DX)

در این سیستم اواپراتور دستگاه مستقیما در داخل فضای مورد تهویه نصب می گردد. مایع مبرد مستقیما وارد کویل های این واحد تهویه شده و هوای عبوری از روی کویل ها و در نتیجه هوای محیط را خنک می نماید. کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت جزء این دسته محسوب می شوند.

سیستم های تمام آب

در این سیستم ها سیال ناقل حرارت آب می باشد که در یک محل جداگانه متناسب با شرایط تهویه مکانها، تهیه می گردد و سپس از طریق لوله به پایانه های انتقال حرارت مانند فن کویل و رادیاتور که در مکانهای مختلف جهت تبادل حرارت نصب گردیده منتقل می گردد. در آنجا هوا که توسط بادزن با سرعت از روی کویل ها عبور می کنند سرد یا گرم می شوند.

 سیستم های تمام هوا 

در این سیستم دستگاه تهیه کننده هوای مطبوع در محلی دوراز فضای مورد تهویه قرارمی گیرد. سیال ناقل حرارت به داخل کویلهای دستگاه تهویه مطبوع مرکزی (هواساز) ارسال شده و درآن جا با عبور هوا توسط بادزن از روی کویل ها سرد یا گرم شده و سپس از طریق کانال به محل های تهویه، توزیع می گردد. این سیستمها به دو دسته حجم ثابت و حجم متغییر تقسیم می شوند.

سیستم های آبی هوایی

در این سیستم آب گرم و یا سرد تهیه شده در دستگاههایی که دور از فضای مورد تهویه قرار دارند، به داخل مبدل حرارتی اتاق ارسال گردیده و بخش اعظم بار حرارتی اتاق را تامین می نمایند.همچنین مقداری هوای سرد یا گرم که در یک دستگاه هواساز مرکزی تهیه گردیده است جهت تامین هوای تازه اتاق از طریق کانال به محل مورد تهویه ارسال می گردد.

انواع دستگاههای سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع 

دستگاه هواساز

دستگاه هواساز(Air Handling Unit) جزءسیستمهای تهویه مطبوع تمام هوا محسوب می شود. هوا در دستگاه هوا ساز با عبور ازکویل سرمایشی و یا گرمایشی میتواند سرد یا گرم شود و همچنین با عبور از فیلترها ، تهویه و پاک می گردد. سیستم توزیع هوا در این دستگاه از طریق کانال کشی در قسمت های مختلف ساختمان انجام می گردد. اجزای اصلی تشکیل دهنده دستگاه هواساز شامل :

کویل سرمایشی

در این بخش هوا با عبور از روی کویل سرمایشی سرد می گردد. سیال عبوری از کویل می تواند به صورت آب سرد که توسط یک چیلر تامین می گردد باشد و یا به صورت مستقیم و با عبور گاز مبرد از کویل ، عملیات سرمایش هوا انجام می گردد.

کویل گرمایشی 

در این قسمت هوا با عیور از کویل گرمایشی گرم می گردد. آب گرم و بخار آب ورودی به کویل گرمایشی توسط یک دیگ (بویلر) تامین می گردد.

فیلترها 

جهت تهویه هوا در دستگاه هواساز از فیلترهای مختلفی از قبیل کیسه ای ، هپا و صفحه ای قابل شستشو استفاده می گردد.

فیلتر کیسه ای

                انواع فیلتر

موتور و فن 

مجموعه موتور و فن وظیفه ارسال هوا از طریق کانال هوای تغذیه به مکانهای مورد تهویه است. انواع موتور و فن به صورت کوپل مستقیم و یا اتصال تسمه ای می باشد. یکی از پارامترهای بسیار مهم در طراحی فن ها ، فشار استاتیک کانال است.

تجهیزات رطوبت گیری و یا رطوبت زنی

یکی از پارامترهای بسیار مهم در عملیات تهویه هوا کنترل رطوبت می باشد که در دستگاه هوا ساز بر حسب نیاز پروژه این بخش قرار می گیرد.

دمپرهای هوای رفت ، برگشت و هوای تازه

انواع دستگاههای هواساز 

هواساز ساده                                                                  هواساز حجم ثابت

هواساز هایژنیک                                                            هواساز حجم متغییر  

هواساز تک منطقه ای                                                   هواساز چند منطقه ای

هواساز با کویل گرمایش                                               هواساز 100 درصد هوای تازه

 

چیلر تراکمی هواخنک

از این دستگاه جهت تامین آب سرد (Child water) کویل سرمایشی دستگاه هواساز ویا تامین بار سرمایی فضاها از طریق عبور از فن کویل ها و کاست ها  استفاده می گردد. چیلر هوا خنک دارای کندانسور هوایی جهت خنک کاری گاز مبرد است، که می بایست در فضای باز نصب گردد. کاربرد آن در فضاهای مسکونی ، تجاری ، اداری می باشد.

 

چیلر تراکمی آب خنک

وظیفه و کاربرد چیلر تراکمی آب خنک مشابه چیلر تراکمی هوا خنک می باشد.با این تفاوت که کندانسور آن به جای هوا با آب خنک می شود. در این سیستم جهت خنک کاری آب چیلر از کولینگ تاوراستفاده می کنند.

 

مقایسه چیلر تراکمی آب خنک و هوا خنک

 

 

 

 

 

   چیلر جذبی

چیلر جذبی عملیات سرمایش را از طریق واکنش شیمیایی و تغییرفاز انجام می دهد. برای انجام عملیات سرمایش نیاز به یک ماده مبرد و یک ماده جاذب می باشد. در چیلر جذبی از نوع آب- لیتیم بروماید( یک نمونه نمک) ، آب نقش مبرد و لیتیم بروماید نقش جاذب بخار آب را دارد. همچنین در چیلر جذبی از نوع آب آمونیاک ، آمونیاک نقش مبرد و آب نقش جاذب را دارد. اما به دلیل اینکه ضریب عملکرد ( COP ) چیلر جذبی نوع آب آمونیاک پایین تراز نوع آب لیتیوم بروماید است، این نوع چیلر کاربرد کمتری دارد. 

اجزای اصلی تشکیل دهنده چیلر جذبی عبارتند از :

مجموعه اواپراتور ( محفظه بسته در شرایط خلاء شامل ماده جاذب و مبرد می باشد)

کندانسور( وظیفه کندانسور تقطیر مبردی است که در ژنراتور تبخیر می گردد)

ژنراتور( وظیفه جداسازی مبرد ازجاذب را دارد)

پمپ ها ( وظیفه چرخش مبرد و ماده جاذب در چیلر را بر عهده دارد)

 انواع چیلرهای جذبی 

تقسیم بندی بر اساس نوع ماده جاذب 

آب-لیتیوم بروماید   

آب آمونیاک

تقسیم بندی بر اساس نحوه کارکرد ژنراتور

 • چیلر جذبی شعله مستقیم
 • چیلر جذبی آب گرم
 • چیلر جذبی بخار

تقسیم بندی بر اساس تعداد مراحل جداسازی ماده جاذب از مبرد

 • چیلر جذبی تک اثره
 • چیلر جذبی دو اثره

 چیلر جذبی شعله مستقیم

در این چیلر گرمای مورد نیاز جهت جداسازی آب از لیتیوم در محلول رقیق شده لیتیوم -بروماید از یک مشعل شعله مستقیم استفاده می شود. همچنین از این چیلر در فصل سرما می توان جهت تامین آب گرم نیز استفاده نمود.

 

 • چیلر جذبی آب گرم

در این مدل از چیلرها جهت جدا سازی بخار آب از محلول رقیق شده لیتیوم -بروماید نیاز به آبگرم داشته ، در نتیجه جهت تامین آب گرم نیاز به موتورخانه و دیگ دارند.

 

 • چیلر جذبی بخار

در این نوع از چیلر جهت جداسازی بخارآب از محلول رقیق شده لیتیوم-بروماید و تغلیظ محلول از بخار استفاده می شود. این چیلرها در دو مدل تک اثره و دو اثره ساخته می شوند.

 • چیلر جذبی تک اثره

نحوه کار در چیلر جذبی تک اثره به این صورت است که ابتدا آب تغدیه( سبز رنگ) پس از جذب حرارت محیط در فن کویل جهت سرد شدن و آمادگی مجدد جهت تکرار فرآیند جذب حرارت محیط به بخش اواپراتور چیلر ارسال می گردد. در محفظه اواپراتور که شامل مایع مبردآب(آبی) و ماده جاذب لیتیوم بروماید ( بنفش) است و در شرایط خلاء قرار دارد، با پاشش آب برروی لوله های حامل آب تغذیه گرمای آب تغذیه را جذب و حرارت لازم جهت تبخیر در فشار پایین را از طریق آب تغذیه تامین می نماید. دلیل در خلاء قرار داشتن محفظه اواپراتور پایین آوردن دمای نقطه تبخیرآب مبرد است. به دلیل بسته بودن محفظه اواپراتور ( حجم ثابت) با تبخیر آب مبرد فشار محفظه افزایش یافته و موجب افزایش دمای تبخیر آب می گردد و در نتیجه موجب اختلال در عملکرد چیلر می گردد. برای حل این مشکل از یک ماده جاذب بخار آب به نام لیتیوم بروماید که یک نوع نمک است در محفظه اواپراتور استفاده می شود. با استفاده از ماده جاذب، بخار آب تولیدی در محفظه اواپراتور توسط این ماده جذب و مانع از افزایش فشار محفظه اواپراتور می گردد. ماده جاذب ( لیتیوم بروماید) بعد از جذب بخار آب، رقیق شده و توسط پمپ جهت بازیابی غلظت و بازگشت به سیکل اصلی به ژنراتور ارسال میگردد. در بخش ژنراتور با دادن حرارت( شعله مستقیم، بخار آب، آب گرم)  به محلول رقیق شده ماده جاذب ، بخار آب تبخیر شده و ماده جاذب تغلیظ می گردد. بخار آب جدا شده در ژنراتور به کندانسور انتقال می یابد تا با سرد شدن توسط آب خنک کننده  و در نهایت تقطیر شدن مجددا به چرخه اصلی باز گردد. همچنین ماده جاذب تغلیظ شده و گرم مجددا جهت ادامه سیکل به اواپراتور ارسال می گردد. ماده جاذب تغلیظ شده خروجی از ژنراتور به دلیل اینکه دمای بالایی دارد پتانسیل خوبی برای جذب بخار مبرد(آب) در اواپراتور ندارد ، لذا قبل از ورود به اواپراتور در مبدل حرارتی دمای آن کاهش می یابد. در مبدل حرارتی حرارت ماده جاذب تغلیظ شده به ماده مبرد رقیق شده دما پایین منتقل می گردد.

 • چیلر جذبی دو اثره

در چیلر جذبی دو اثره جهت افزایش ضریب عملکرد چیلر از دو ژنراتور جهت افزایش دمای ماده جاذب استفاده می گردد.

کریستالیزه شدن

کریستالیزه شدن یعنی تبدیل لیتیوم بروماید مایع غلیظ شده به بلورهای لیتیوم بروماید، که این پدیده موجب مسدود شدن مسیر عبور محلول جاذب و اختلال در کارکرد چیلر و همچنین ایجاد سروصدا در پمپ گردش محلول جاذب می گردد. در شرایط ذیل امکان تشکیل کریستال در ماده جاذب مهیا می گردد:

 • افزایش غلظت ماده جاذب بیش از حد مجاز خودکه در اثر دادن حرارت بیش از حد به محلول آب و لیتیوم بروماید  در ژنراتور اتفاق می افتد.
 • در یک غلظت معین دمای محلول لیتیوم بروماید که توسط آب برج خنک کننده کنترل میگردد از حد مجاز خود کمتر شود.
 • کاهش دمای بیش از حد آب برج خنک کننده می تواند با وجود در محدوده بودن غلظت لیتیوم بروماید باعث تشکیل کریستال گردد.
 • ورود هوا به محفظه اواپراتور موجب افزایش شرایط تشکیل کریستال در ماده جاذب می گردد. زمانی که هوا وارد محفظه اواپراتور می گردد موجب افزایش فشار محفظه و همچنین افزایش دمای تبخیر آب ( مبرد) که وظیفه اصلی خنک کاری از طریق پاشش بر روی لوله های حاوی آب تغذیه که جهت تامین بار سرمایی محیط نیاز به سرد شدن دارند می شوند. با افزایش فشار محفظه و در نتیجه افزایش دمای نقطه تبخیر آب مبرد ، راندمان جذب حرارت از آب تغذیه درون لوله ها کاهش پیدا می کند و این موضوع باعث افزایش دمای آب تغذیه می گردد. با افزایش دمای آب تغذیه یک فرمان به ژنراتور صادر می گردد که دمای بیشتری به ماده جاذب(لیتیوم بروماید)  داده شود تا غلظت آن افزایش ودر نتیجه پتانسیل جذب بخار آب در اواپراتور افزایش یابد. همین موضوع باعث تشکیل لیتیوم برماید کریستال می گردد.
 • از کار افتادن ژنراتور موجب کاهش دمای لیتیوم بروماید غلیظ شده می گردد و در هنگام عبور از مبدل حرارتی و دادن گرما به لیتیوم بروماید رقیق شده ، دمای آن بیش از حد مجاز پایین آمده و امکان تشکیل کریستال بسیار بالا می رود.
 • اختلال در عملکرد برج خنک کننده موجب افزایش بیش از حد دمای ژنراتور و در نتیجه افزایش غلظت لیتیوم بروماید می گردد .
 • قطع شدن ناگهانی برق چیلر در هنگام کار به صورت تمام بار شرایط تشکیل کریستال را مهیا می نماید.

مهم ترین بخشی از چیلر که امکان تشکیل کریستال در آن بسیار بالا است و می بایست دائما در حین بهره برداری کنترل شود ، مبدل حرارتی است که در مسیر بین ژنراتور و محفظه جاذب نصب می گردد و وظیفه آن پیش گرمایش محلول رقیق لیتیوم بروماید قبل از ورود به ژنراتور و پیش سرمایش لیتیوم بروماید غلیظ شده قبل از ورود به اواپراتور را بر عهده دارد. در این مبدل اگر لیتیوم بروماید غلیظ شده گرم در اثر تبادل حرارت با لیتیوم بروماید رقیق سرد،  بیشتر از حد مجاز گرما از دست دهد ، احتمال تشکیل کریستال بسیار بالا می رود.


مهمترین علائم نشاندهنده تشکیل کریستال در ماده جاذب
 

 • ایجاد سرو صدا در پمپ گردش ماده جاذب
 • افزایش دمای آب تغذیه
 • کاهش سطح محلول

 معایب و مزایای چیلرهای جذبی

 • چیلرهای جذبی ضریب عملکرد پایینی ( بین 0/54 تا 1/2 ) در مقایسه با چیلر تراکمی (بین 3 تا 8 ) دارند.
 • از نظر فضای اشغال شده در موتورخانه ، چیلرهای جذبی فضای بیشتری در مقایسه با چیلرهای تراکمی اشغال می نمایند.
 • به لحاظ قیمتی در شرایط تناژ یکسان ، قیمت چیلر جذبی در حدود 50 درصد بیشتر از چیلر تراکمی است.
 • مصرف برق چیلرهای جذبی بسیار پایین تر از چیلرهای تراکمی است.

 سیکل استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان منبع تولید حرارت در ژنراتور چیلر جذبی

 

روف تاپ پکیج

روف تاپ پکیج دستگاه تهویه مطبوعی است که از ترکیب چیلر ( معمولا با کویل DX) و هواساز تشکیل می شود. این دستگاه توانایی ایجاد سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع را به طور همزمان دارد. از جمله مزایای این دستگاه داشتن ابعاد مناسب برای کاربری های اداری و مسکونی دارد. همچنین ضریب عملکرد دستگاه روف تاپ پکیج نسبت به دستگاه هواساز و چیلر بیشتر است. به لحاظ اقتصادی هم قیمت روف تاپ پکیج بسیار مناسبتر است از ترکیب چیلر و هواساز است. نحوه توریع هوا در این دستگاهها از طریق کانال کشی به فضاهای مورد تهویه است. از معایب این دستگاه توزیع یکنواخت هوا با مشخصات دمایی ثابت و غیر قابل کنترل به مکانهای مورد تهویه است. محل نصب این دستگاه در فضای باز و یا پشت بام است. مهمترین مکانهایی که از این سیستم می توان استفاده نمود ، سالن های ورزشی، کتابخانه ، سوله های صنعتی ، بیمارستانها است.

 

زنت

زنت دستگاهی است که مکانیزم سرمایش آن دقیقا مشابه کولر آبی( سرمایش تبخیری) است و مکانیزم گرمایش آن از طریق عبورهوا از روی یک کویل آب گرم ایجاد می گردد. این دستگاه در چهار فصل کاربرد دارد. عمده کاربرد آن در سوله های صنعتی است.

ایرواشر

ایرواشر دستگاه تهویه مطبوعی است که نحوه کارکرد آن کاملا مشابه دستگاه زنت می باشد با این تفاوت که در بخش سرمایشی آن به جای عبور هوا از یک پد سلولزی مرطوب ، آب از طریق یک سری افشانک با فشار به هوا اسپری می شود.

 

VRF (Variable Refrigeration Fluid )

سیستم VRF مشابه سیستم تهویه مطبوع اسپیلت مولتی پنل است که به صورت روش انبساط مستقیم با گاز مبرد عمل سرمایش را انجام می دهد با این تفاوت که یونیت خارجی با کنترل توزیع میزان دبی گاز مبرد بوسیله یک شیر الکترونیکی مقدار سرمایش و گرمایش محیط های تحت تهویه را به صورت متغییر و بر حسب نیاز تامین می نماید. انواع سیستمهای VRF به صورت EHP ( Electronic Heat Pump ) و به صورت GHP ( Gas Heat Pump ) طراحی و ساخته می شود. در مدل GHP کمپرسور بوسیله یک موتور احتراقی درون سوز گازی به حرکت در می آید، در نتیجه میزان مصرف انرژی الکتریکی در این نوع سیستمها بسیار پایین است. از این سیستم در کلیه مکانهای مسکونی، تجاری، اداری، هتل و ….. می توان استفاده نمود و محدودیتی در کاربرد ندارد.

مزایا و معایب

 • امکان سرمایش و گرمایش به طور همزمان محیط های مختلف
 • عدم نیاز به کانال کشی
 • ضریب عملکرد بالا
 • بالا بودن هزینه اجرا و خرید ( با توجه به وارداتی بودن این سیستمها)
 • بالا بودن هزینه تعمیر و نگهداری

 

 

داکت اسپیلت

 

سیکل کارکرد سیستم داکت اسپلیت در حالت  سرمایش کاملا مشابه سیکل تبرید اسپلیت است با این تفاوت که یونیت داخلی داکت اسپلیت به صورت سقفی و توکار درون سقف کاذب نصب می گردد و توزیع هوای سرد یا گرم از طریق کانال کشی به فضاهای مختلف انجام می گردد در حالیکه یونیت داخلی اسپلیت به صورت دیواری یا سقفی روکار می باشد. تفاوت دیگر بین اسپلیت و داکت اسپلیت در حالت گرمایش است. روش ایجاد هوای گرم در سیستم های اسپلیت که دارای پمپ حرارتی می باشند از طریق چرخش معکوس گاز مبرد و در نتیجه آن جابجایی اواپراتور و کندانسور می باشد. اما روش تولید هوای گرم در سیتم های داکت اسپلیت از طریق عبور آب گرم تولید شده در پکیج ( ساختمانهای کوچک) و یا موتورخانه ( ساختمانهای بزرگ) از کویل نصب شده در یونیت داخلی و همچنین عبور هوا از روی کویل توسط فن یونیت داخلی و جذب حرارت آب عیوری از کویل ایجاد می گردد. انواع سیستم داکت اسپلیت شامل داکت اسپلیت دور ثابت ، دور متغییر (اینورتر دار)، تک فاز و سه فاز می باشند.

مزایا

 • هوای تازه از طریق کانال کشی به فضای داخل تامین می گردد.
 • به لحاظ اقتصادی در مقایسه با سیستم چیلر و فن کویل در صورت عدم استفاده از دمپر ترموستاتیکی مقرون به صرفه تر است.
 • قابلیت فیلتر نمودن هوا ورودی به فضاها از فیلتر های نصب شده در یونیت داخلی .
 • استفاده از یک یونیت داخلی و خارجی در سیستم داکت اسپلیت به جای استفاده از چندین یونیت داخلی و خارجی در سیستم اسپلیت که باعث کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری می گردد.

معایب

 • توزیع سرما و گرما در فضاهای تحت پوشش یک سیستم داکت اسپلیت ثابت و یکسان می باشد و امکان کنترل دما به صورت مستقل در فضاهای مختلف در این سیستم وجود ندارد. تنها راه کنترل دما به صورت مستقل در فضاها از طریق نصب دمپر ترموستاتیکی و کنترل دبی ( CFM) هوای ورودی به فضاها به تناسب فرمان ترموستات می باشد. البته نصب این دمپرها باعث افزایش هزینه سیستم داکت اسپلیت می شود.
 • به دلیل نصب یونیت داخلی در سقف کاذب و داشتن فن های قوی جهت توزیع هوا در کانال ها ، معمولا این سیستم ها دارای صدا می باشند.
 • در این سیستمها به دلیل اینکه سیال عامل انتقال حرارت گاز مبرد می باشد ، محدودیت فاصله در لوله کشی مسی بین یونیت داخلی و خارجی وجود دارد و دلیل آن این است که در فواصل طولانی گاز مبرد دچار افت فشار شده و راندمان دستگاه کاهش می یابد.
 • به دلیل یک پارچه بودن سیستم داکت اسپلیت در صورت نیاز به سرمایش یک فضا از فضاهای تحت پوشش این سیستم ، به ناچار بقیه فضاهای دیگر هم تحت تهویه و سرمایش غیر ضروری قرار می گیرند که این موضوع باعث افزایش مصرف انرژی می گردد.

کاربردها

 • از این سیستم می بایست در مکانهایی استفاده نمود که در بیشتر ساعات ، تمام افراد به طور همزمان در آنجا حضور دارند.

مولتی اسپلیت

نحوه کارکرد این سیستمها مشابه کولرهای اسپلیت معمولی و بر اساس سیکل انبساط مستقیم( DX) می باشد با این تفاوت که هر یونیت خارجی امکان اتصال به چند یونیت داخلی را دارد. مشکل اصلی در این سیستمها این است که با خاموش و روشن نمودن هر کدام از یونیت های داخلی مابقی یونیت ها هم خاموش و روشن می شوند. همچنین امکان کنترل شرایط دمایی به طور مستقل یرای هر کدام از یونیت های داخلی وجود ندارد. لذا این سیستمها عمدتا در سالن هایی که دارای شرایط دمایی یکسانی هستند مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع پایانه های توزیع بار سرمایی و گرمایی در فضاهای تحت تهویه

فن کویل

یکی از پر کاربردترین پایانه های توزیع بار سرمایی و گرمایی فن کویل ها هستند.این پایانه ها دارای یک کویل آب سرد می باشند که در فصل تابستان آب سرد تولید شده توسط چیلر به وسیله پمپ به این پایانه ارسال شده و از طریق یک فن و عبور جریان هوا به صورت اجباری از روی این کویل موجب سرمایش هوای اتاق می گردد.  و همچنین به طور مشابه در فصل زمستان از آب گرم تولیدشده توسط بویلر و عبور آن از کویل فرآیند گرمایش محیط انجام می گردد.

انواع فن کویل ها شامل :

فن کویل دو لوله ای 

در این نوع از فن کویل ها که معروف به فن کویل های تک فصلی هستند از یک لوله برای ورود آب سرد در فصل تابستان و همچنین آب گرم در فصل زمستان و از یک لوله دیگر برای برگشت آب سرد و آب گرم به موتورخانه استفاده می شود. در این نوع از فن کویل ها الزاما تمام فن کویل ها یا باید عمل سرمایش محیط یا گرمایش محیط را انجام دهند و امکان سرمایش و گرمایش محیط به طور همزمان وجود ندارد.

فن کویل چهار لوله ای 

نحوه کارکرد فن کویل چهار لوله ای( چهار فصلی) کاملا مشابه فن کویل دو لوله ای است با این تفاوت که فن کویل های چهار لوله ای  نصب شده در محیط های مختلف به دلیل دارا بودن دو لوله مستقل رفت جهت سرمایش و گرمایش و همچنین دو لوله مستقل برگشت برای آب برگشتی به چیلر و بویلر  امکان سرمایش و گرمایش را به طور همزمان دارند. ولی میزان لوله مصرفی در این فن کویل چهار لوله های بیشتر از فن کویل دو لوله های است.

 

فن کویل  توکار

این نوع فن کویل را می توان به صورت تو کار به دو شکل در سقف کاذب به صورت کاستی و یا در قسمت بالای درب ورودی نصب نمود. فن کویل های تو را می توان به صورت کانال کشی هم نصب نمود.

فن کویل روکار

این نوع فن کویل را می توان به صورت زمینی یا دیواری و یا سقفی نصب نمود.

 

کانال و دریچه

کاست